Dalyvavome Tarpvalstybinio krovinių vežimo automobilių keliais važtaraščio (CMR) skaitmeninimo darbo grupės posėdyje

2020 m. birželio 17 d. dalyvavome Tarpvalstybinio krovinių vežimo automobilių keliais važtaraščio (CMR) skaitmeninimo darbo grupės posėdyje, kuriame pristatėme Baltijos jūros šalių vykdomo DIGINNO-Proto eCMR pilotinio projekto apimtį – eCMR indeksavimo/registrų schemos sukūrimas, pagal kurią kitos šalies kontroliuojanti institucija galės pagal eCMR indeksą/numerį, nustatyti ar egzistuoja teisėtas ir patikimas eCMR ir kurioje šalyje jis saugomas. Pilotiniame projekte dalyvaus logistikos kompanijos, vežėjai ir atsakingos institucijos iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos. Posėdyje aptarėme Lietuvos įsitraukimą į piloto testavimą.

Taip pat posėdžio dalyvius informavome dėl eFTI reglamento (ES reglamentas dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos). Reglamentas įpareigoja valstybes nares priimti el. krovinių vežimo informaciją per sertifikuotą nacionalinę platformą. Per ateinančius 2,5 m. Europos Komisija turės sukurti technines specifikacijas, susijusias su eFTI platformų funkciniais reikalavimais ir duomenų perdavimo, tvarkymo ir apsaugos taisyklėmis bei kita. ES valstybės reglamentą privalės įgyvendinti iki 2025 m. rugpjūčio mėnesio (pridedama Europos Komisijos prezentacija dėl eFTI reglamento).

Daugiau apie DIGINNO-Proto eCMR piloto kūrimo projektą galite rasti ankstesniame straipsnyje: eCMR prototipo vystymo, naudojant Blockchain technologiją, pristatymas virtualiojekonferencijoje

Visos teisės saugomos © 2001-2020
Fitek EDI