Bendrosios nuostatos

UAB „Sistemų integracijos sprendimai“ (toliau – SIS) gerbia ir saugo kiekvieno svetainės lankytojo bei kliento privatumą, todėl ypatingą dėmesį skiria Jūsų asmens duomenų apsaugai. Ši duomenų privatumo politika nurodo ir paaiškina, kaip mes, kaip duomenų valdytojas, laikomės mūsų lankytojų ir klientų asmens duomenų apsaugos pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679; GDPR).

Šioje duomenų privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti SIS teikiamą turinį ir/ar paslaugą nepaisant to, kokį įrenginį naudojate. Naudodamiesi mūsų svetaine sutinkate, kad Jūsų asmeninė informacija bus tvarkoma pagal šią Duomenų privatumo politiką.

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?

Informaciją, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jums teikiamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate SIS interneto svetainėje.

Jūsų asmens duomenys yra gaunami šiais būdais:

 • pateikiate Jūs (užpildydami ir pateikdami užklausos formą interneto svetainėje, rašydami el. laiškus nurodytu adresu);
 • generuojami automatiškai, kiek tai numato galiojantys teisės aktai (lankantis interneto svetainėje ir/ar socialinėje paskyroje, naudojantis programėlėmis);
 • gaunami iš trečiųjų asmenų ir/ar viešai prieinamų šaltinių, kiek tai numato galiojantys teisės aktai.

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

Stengiamės rinkti kuo mažiau Jūsų asmens duomenų, tad savo veiklai vykdyti SIS renka:

 • informaciją, kuri gaunama tiesiogiai iš Jūsų, pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas ir kita asmeninė informacija, kurią pateikiate per formas „Kokios paslaugos jus domina“, „Gaukite pasiūlymą“, „Karjera“;
 • informaciją, kuri renkama automatiškai, pvz., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/paslaugoms pasiekti, parametrai; bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje;
 • informaciją, kuri gaunama iš trečiųjų asmenų ir/ar viešai prieinamų šaltinių, pvz. vardas, pavardė, el. pašto adresas.

Kam naudojame Jūsų surinktus asmens duomenis?

Surinkti asmens duomenys naudojami:

 • svetainės veikimui pagerinti, kad galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote;
 • darbo atrankos vykdymo tikslu (Jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą);

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • kitiems tretiesiems asmenims, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba kai tai yra būtina siekiant apsaugoti SIS teisėtus interesus (pvz. teismai, valdžios ir teisėsaugos institucijos ir pan.)
 • mūsų paslaugų teikėjams ir partneriams, kai to reikia tinkamoms paslaugoms suteikti.

Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

SIS, tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, pasitelkia atitinkamas organizacines ir technines priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nei viena interneto svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

SIS saugo Jūsų asmens duomenis tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai įpareigoja SIS saugoti asmens duomenis šiuose teisės aktuose nustatytą terminą. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Slapukai

Jums besilankant SIS interneto svetainėje, norime pateikti informaciją ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies) – tam tikra informacija, kuri Jūsų sutikimu įrašoma į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai naudojami norint atpažinti lankytoją, kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją ir renkant interneto svetainės lankomumo statistiką. Pagal pradinius nustatymus dauguma naršyklių priima slapukus. Tačiau lankytojai turi galimybę atjungti slapukus, pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Taip pat galima sukonfigūruoti savo naršyklės nustatymus, kad galima būtų priimti tik atitinkamus slapukus arba kiekvieną kartą gauti perspėjimo pranešimą, leidžiantį nuspręsti, ar norite saugoti slapukus savo kompiuteryje. Informuojame, kad išjungus slapukus kai kurios tinklalapio funkcijos gali neveikti.

Be SIS naudojamų slapukų, SIS interneto svetainėje yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad SIS socialinių tinklų paskyroms yra taikoma atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

Naršydami SIS interneto svetainėje sutinkate su slapukų įrašymu į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SIS interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų interneto svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad SIS nėra atsakinga už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad, jei paspaudę nuorodą iš SIS interneto svetainės pateksite į kitas svetaines, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • Gauti informaciją apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu mes juos tvarkome;
 • kreiptis į SIS su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, atšaukti savo duotą sutikimą SIS rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikalingų veiksmų. Mums labai svarbu, kad mūsų turimi Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs;
 • kreiptis į SIS su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti aukščiau nurodytais tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia SIS arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • prašyti perkelti Jūsų duomenis;

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai nustačius ir patikrinus Jūsų tapatybę.

SIS gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau nurodytų Jūsų teisių, kai galiojančių teisės aktų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Dalyvavimas atrankose

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

Susisiekite su mumis

Jei Jums iškiltų klausimų dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, maloniai prašome kreiptis el. paštu: gdpr@sis.lt .

Baigiamosios nuostatos

Ši privatumo politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) metus. Atlikus pakeitimus, ši privatumo politika bus skelbiama SIS interneto svetainėje.

 

Ši privatumo politika įsigaliojo 2018 m. gegužės 24 d.

Visos teisės saugomos © 2001-2020
Fitek EDI