eInvoicing startuoja Lietuvoje

eInvoicing Šių metų rugsėjo mėnesį kartu su VĮ Registrų centru, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, asociacija „Infobalt“, UAB „Skaitos kompiuterių servisu“ ir UAB „Alna Software“ pasirašėme projekto „e.Invoicing Cross Border LT“, kuris bus įgyvendinamas Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos ir partnerių lėšomis, finansavimo sutartį. Projektas skirtas Lietuvoje diegti eInvoicing – platformą, kuri leis perkančiosioms organizacijoms ir viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems ūkio subjektams automatizuotai keistis elektroninėmis sąskaitomis faktūromis ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos rinkoje. Pasitelkiant eInvoicing platformą, elektroninės sąskaitos faktūros suformuojamos surenkant duomenis iš tiekėjų pateiktos informacijos ir suformatuojant dokumentą, kuris gali būti importuotas į perkančiosios organizacijos „Account Payable“ (AP) sistemą, nereikalaujant rankinio įrašymo.

Šiuo metu informacinė sistema „E. sąskaita“ suteikia galimybę prekių, paslaugų ir darbų tiekėjams, vykdantiems viešųjų pirkimų sutartis, teikti ir gauti elektronines sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas internetu. Tačiau informacinė sistema kol kas neatitinka 2017 m. spalio mėn. paskelbto Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto EN 16931-1:2017. Dėl Europoje egzistuojančių skirtingų teisinių elektroninių sąskaitų faktūrų reikalavimų ir techninių standartų, nepakankamo Europos Sąjungos šalių narių nacionalinių sistemų sąveikumo gali kilti kliūčių tarptautinei prekybai.

Masinis elektroninių sąskaitų faktūrų įvedimas Europos Sąjungą veda prie sparčios ekonomikos raidos ir Europos verslo konkurencingumo. Europos Sąjungos teisės aktų palaikomas elektroninių sąskaitų faktūrų įvedimas prisidės prie sklandesnio bendradarbiavimo tarp verslo ir viešojo sektorių. Privalumai, pakeitus popierines sąskaitas faktūras į elektronines, yra pasiekiami dviem pagrindiniais žingsniais:

Pirmiausia, fizinės popierinės formos pakeitimas skaitmenine leidžia paprasčiau tvarkyti ir archyvuoti sąskaitas faktūras. Tai padeda išvengti nereikalingų spausdinimo, siuntimo, vidinio biuro darbo ir archyvavimo išlaidų. Šie privalumai gali būti pasiekti naudojant skaitmeninę sąskaitos faktūros formą, pvz. PDF formatu) arba pilnai automatizuota eInvoicing sistema.

Antra, skaitmenizavus duomenis, pranyksta būtinybė rankiniu būdu tikrinti kiekvieną sąskaitą faktūrą bei įvesti reikiamą informaciją į AP sistemą. Tai padeda pašalinti žmogiškųjų klaidų riziką įvedant duomenis, kas negali būti įgyvendinta tiesiog konvertavus popierinę sąskaitą faktūrą PDF formatu.

Privalumai viešajam sektoriui:

Pakeitus paprastas sąskaitas faktūras pilnai automatizuota elektronine jų versija, sistema leidžia viešojo sektoriaus atstovams pirkti produktus arba paslaugas išvengiant komercinių mokesčių ir prisidėti prie vidaus pirkimų infrastruktūros modernizavimo.

Tai pasiekiama pasitelkiant:

 • Greitesnį ir pigesnį duomenų apdorojimą, kai informacija gali būti siunčiama tiesiai į mokėjimo ir apskaitos sistemą, o rankinis duomenų įvedimas yra nebereikalingas.
 • Išaugusią grynųjų pinigų srauto kontrolę, kuri yra svarbi išlaikant verslo operacijas.
 • Sumažinus materialinius kaštus ir gamtos taršą, pašalinant spausdinimo ir siuntimo būtinybę bei poreikį archyvuoti popierines sąskaitų faktūrų versijas.
 • Skaidrumą, kuris yra įdiegtas į visą Procure to Pay (P2P) ciklą. Galimybė stebėti visą elektroninių sąskaitų faktūrų statusų informaciją tiekėjui padeda išvengti laiko gaišaties stengiantis susekti popierinių sąskaitų faktūrų judėjimą.
 • Sumažintas duomenų klaidų kiekis, pašalinanus rankinį suvedimą, leidžia išvengti laiko gaišaties balansuojant tarp sąskaitų ir ieškant neatitikimų.

Privalumai tiekėjams:

 • Mažesni kaštai (sąskaitos faktūros nebėra spausdinamos ir siunčiamos paštu), sumažinti pinigų ir laiko ištekliai apdorojant dokumentus.
 • Laiku (ir net anksčiau) atlikti mokėjimai, kai pagreitinamas sąskaitų faktūrų apdorojimas ir patvirtinimo ciklas, tiekėjai greičiau gauna pinigus už parduotus produktus ar paslaugas.
 • Užtikrintas duomenų atsekamumas: turėdami prieigą prie dokumentų būsenos realiu laiku, pateiktų sąskaitų faktūrų statusų, mokėjimų informacijos ir t.t. tiekėjai gali sekti duomenis jiems judant.

Atsižvelgiant į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo viešuosiuose pirkimuose, e. Invoicing projekto apimtyje planuojama modernizuoti informacinę sistemą „E. Sąskaita“ taip, kad ji sudarytų galimybes perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams priimti ir apdoroti minėtą Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą atitinkančias elektronines sąskaitas faktūras.

Projekto apimtyje planuojama įgyvendinti šias veiklas:

 1. Išanalizuoti verslo ir valstybės institucijų poreikius, esamą teisinę bei techninę bazę;
 2. Parengti būtinų teisės aktų pakeitimų projektus;
 3. Parengti reikiamą techninę infrastruktūrą, įgalinančią Europos Sąjungos šalių ūkio subjektus keistis sąskaitomis su Lietuvos Respublikos ūkio subjektais;
 4. Modernizuoti informacinę sistemą „E. Sąskaita“, sukuriant integraciją su Europos Sąjungos dokumentų apsikeitimo tinklo prieigos tašku (angl. Access point);
 5. Parengti mokymosi medžiagą vartotojams lietuvių ir anglų kalbomis;
 6. Viešinti projekto metu planuojamus ir pasiektus rezultatus.

Įgyvendinamo projekto vertė: 993 000 eurų, iš kurių partnerių nuosavas įnašas – 249 000 eurų.

Projekto veiklas planuojama įgyvendinti iki 2019 m. balandžio mėn.

Daugiau informacijos

Visos teisės saugomos © 2001-2020
Fitek EDI