Rišardas Bedulskis: naudojantis i.SAF nebeliks „dingusių sąskaitų“


Pasibaigus pirmajam elektroninių PVM sąskaitų faktūrų teikimo laikotarpiui verslas aptaria išmaniosios i.SAF sistemos privalumus ir pritaikymo patirtį. Nors priprasti prie naujos registrų platformos reikėjo laiko, greičiausiai ją įvaldžiusios įmonės teigia jau pajutusios pirmuosius pokyčius.

Rišardas Bedulskis

Rišardo Bedulskio vadovaujama įmonė UAB „Sistemų integracijos sprendimai“ buvo atsakinga už i.SAF diegimą.

Š. m. rugsėjo pabaigoje pradė­tas Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) inicijuotas projektas – Išmanioji mokesčių administravimo sistema (i.MAS). Šiuo metu vykdomas pirmasis sistemos įgyvendinimo etapas – verslas turėjo įsidiegti elektroninių PVM sąskaitų faktūrų (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) posistemius. Nuo spalio 1 d. visi PVM mokėtojai privalėjo išrašomų ir gaunamų sąskaitų faktūrų duomenis deklaruoti išmaniojoje elektroninėje sistemoje. Pasibaigus pirmajam apskaitiniam laikotarpiui VMI teigia sulaukusi 110 tūkst. i.SAF registrų.

Duomenis i.SAF buvo galima teikti keliais būdais: i.SAF pateikiant XML formato registrų duomenų rinkmeną (rinkmena formuojama iš buhalterinės apskaitos programų) arba registrų duomenis įvedant į i.SAF. Artimiausiu metu bus galimybė duomenis teikti naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta i.SAF duomenų rinkmenai pateikti (duomenys tiesiogiai perduodami iš buhalterinės apskaitos programos į i.SAF). Remiantis VMI surinktais duomenimis, šiuo metu populiariausias būdas buvo rinkmeną formuoti iš buhalterinės apskaitos programų.

Naudojantis i.SAF – paprastesnė apskaita ir tikslesni duomenys

Pasak Rišardo Bedulskio, kurio vadovaujama įmonė UAB „Sistemų integracijos sprendimai“ buvo atsakinga už i.SAF diegimą įmonių viduje, elektroninės sistemos pritaikymas sudėtingas nebuvo: „Pagrindiniai klausimai buvo sąskaitų faktūrų duomenys, registracijos duomenys ir PVM kodai. Tai nenaujos problemos, tačiau anksčiau įmonės jas kažkaip spręsdavo, buvo vadovaujamasi vidinėmis buhalterijos taisyklėmis. Prireikus tai formalizuoti – pateikti duomenų rinkmeną – žinoma, iškilo klausimų, tačiau, vertinant apskritai, techninė i.SAF realizacija nebuvo sudėtinga.“

Įmonių grupė „KG Group“, per pirmąjį duomenų registracijos laikotarpį i.SAF pateikusi beveik 76 tūkst. sąskaitų faktūrų, taip pat kalba apie sėkmingą sistemos pritaikymą. Įmonės finansų direktorės Erikos Zakarauskienės teigimu, buvo siekiama, kad duomenų perkėlimas į naująją platformą vyktų kuo sklandžiau, tad buvo ruošiamasi iš anksčiau: „Nusisamdėme programuotojus, kurie atliko mūsų naudojamos apskaitos sistemos analizę, apsibrėžėme poreikius ir išsikėlėme tikslą – automatiš­kai veikianti sistema.

Pavyko tai pasiekti: važtaraščiai išrašomi automatiniu būdu ir iš karto po išrašymo yra perduodami į VMI sistemą. Sąskaitų registrai formuojami ir perduodami vieną kartą per mėnesį, tai atliekama rankiniu būdu.“ Kitaip tariant, sąskaitoms faktūroms teikti buvo suprogramuotos priemonės, kurios surenka duomenis iš apskaitos sistemos į reikiamą dokumentą, kurį vėliau atsakingas apskaitos darbuotojas patikrina ir per internetinę prieigą pateikia VMI.

Įmonių grupės „KG Group“ finansų specialistai duomenis teikė formuodami XML bylą. Pasak E. Zakarauskienės, toks formatas buvo pasirinktas norint užtikrinti tikslumą: „Prieš išsiųsdami norime pasitikrinti ir būti tikri, kad teikiame teisingą informaciją, be to, šiame formate, esant poreikiui ir sisteminant mėnesio informaciją, yra paprasčiau atlikti korekcijas, jeigu tai būtina.“ Įmonių grupės „KG Group“ finansų direktorės teigimu, šiuo metu įmonėje duomenų teikimo procesas yra visiškai įvaldytas ir sutrikimų renkant informaciją ar formuojant pateiktį nepatiriama.

Svarbu atlikti parengiamuosius darbus

Pasak kitose įmonėse sistemas diegusių specialistų, verslui naujiena apie duomenų elektronizavimą buvo žinoma seniai ir parengiamiesiems darbams laiko pakako: „Mes pradėjome parengiamuosius darbus dar prieš startuojant VMI. Didžiąją dalį darbų buvo galima atlikti naudojantis suteiktomis specifikacijomis ir aprašymais. Buvo aišku, kad duomenų registracijos forma keisis, ir keisis ne drastiškai. Įmonės, su kuriomis dirbame, į naują procesą įžengė labai sklandžiai. Kitos, kurios laukė, kol bus paskelbti visi pakeitimai, paruošiamųjų darbų nevykdė, dėl to vėliau galbūt pritrūko laiko“, – teigia R. Bedulskis, UAB „Sistemų integracijos sprendimai“ direktorius ir asociacijos „Infobalt“ atstovas.

Nauda ne tik valstybei, bet ir verslui

Pradėjus veikti išmaniajai mokesčių administravimo sistemai VMI teigė siekianti ne tik suma­žinti šešėlinę ekonomiką atliekant išrašytų PVM sąskaitų faktūrų kryžminį sutikrinimą nacionaliniu mastu, gerinant rizikingų mokėtojų atrankos kokybę ir didinant reakcijos į pastebėtus galimo mokesčių vengimo atvejus operatyvumą, bet ir tokiu būdu mažinti galimybes nesąžiningai konkurencijai rinkoje, kai pranašumas įgyjamas išvengus mokesčių.

Kita vertus, pasak projekto iniciatorių, ne mažiau svarbi i.SAF nauda ir pačiam verslui, nes naudojant elektroninį registrą duomenų rinkimas ir administravimas kur kas paprastesnis, galima lengviau nustatyti neatitikimus, identifikuoti klaidas, naudotis duomenų archyvu. „Ne paslaptis, kad kai kuriais atvejais sunku suprasti, kas nutiko konkrečiai sąskaitai faktūrai, tarkime, prieš trejus metus. Dings tie atvejai, kai tik po kiek laiko įmonių atstovai suvedinėdami skolas pastebi, kad dingo sąskaita faktūra: vieni išrašė, kiti priėmė, tačiau jos tiesiog nebėra. Juolab šiuo metu paslaugų sektoriuje ypač populiarėja sąskaitų siuntimas tiesiog elektroniniu paštu PDF formatu, ir ateityje gali bū­ti sunku surinkti kada nors kam nors siųstas rinkmenas. Būtent tuomet ir pastebėsime realią i.SAF naudą, kai elektroninėje sistemoje galėsime rasti visus kada nors siųstus ar gautus dokumentus. Ypač tai bus vertinga įmonėms, kurios pasinaudos archyvavimo paslauga“, – teigia R. Bedulskis.

Lūžio taškas – dar ateityje

Kalbėdamas apie verslo prisitaikymą prie naujosios sistemos R. Bedulskis svarsto, kad pagrindinis lūžis gal dar neįvyko: „Turime daug sėkmingų pavyzdžių – įmonių, labai greitai perpratusių naujoves ir jau sėkmingai jas valdančių, tačiau yra ir kita dalis verslininkų, kurie i.SAF kol kas vertina skeptiškai. Manau, lūžis įvyks, kai VMI pradės vadinamąjį kryžminimą, t. y., sulygins išrašiusios ir gavusios įmonių sąskaitas. Tuomet verslas pajus realią naudą, ir sistemos vertė bus aiškiau suprantama, nes operacijos tarp verslo subjektų bus patvirtintos, santykiai bus skaidrūs, didės tarpusavio pasitikėjimas.“

Tam pritaria ir E. Zakarauskienė. Ji teigia, jog „tiesioginė nauda įmonei kol kas dar neapčiuopiama, tačiau tikime, kad ji iš­ryškės ir bus matoma valstybės biudžete, jeigu VMI pavyks pasiekti tą tikslą, kurio siekiama“.

VMI atstovės, I.SAF ir i.VAZ posistemių sukūrimo projekto vadovės, Virginijos Ginevičienės teigimu, kryžminis sąskaitų sutikrinimas iš tiesų turėtų atneš­ti dar svaresnius pokyčius ir naudą: „Šiuo metu VMI vykdo antrąjį i.SAF ir i.VAZ posistemių vystymo etapą. Kitų metų II ketvirtį numatyta startuoti su nauju i.SAF posistemio funkcionalumu – sąskaitų faktūrų kryž­minis sutikrinimas. Šios funkcijos metu bus palyginami mokes­čių mokėtojų pateiktų sąskaitų faktūrų duomenys, t. y., išrašytos sąskaitos bus palyginamos su kitų mokėtojų nurodytomis gautomis sąskaitomis“. Tokiu atveju, verslas galės atkreipti dėmesį į savo partnerių veiksmų sąžiningumą. Planuojama, jog kryžminis sutikrinimas bus atliekamas praėjus 1-2 dienoms po privalomojo PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų pateikimo termino pabaigos. VMI teigimu, jeigu atlikus kryžminį sutikrinimą bus rasta neatitikimų, mokesčių mokėtojai apie tai bus informuojami vieną kartą per mėnesį pranešimu. Visą aktualią ir nuolat atnaujinamą informaciją mokesčių mokėtojai galės pasitikrinti i.SAF portale.

Iš viso VMI per pirmąjį ataskaitinį laikotarpį buvo pateikta daugiau kaip 110 tūkst. i.SAF registrų. i.VAZ posistemyje: važ­taraščių – per 3 mln., e. važtaraščių – per 330 tūkst., a.VAZ – per 20 tūkst. Iš viso yra daugiau kaip 63 tūkst. i.MAS vartotojų (i.SAF – apie 62 tūkst., i.VAZ – apie 34 tūkst.).

Visos teisės saugomos © 2001-2020
Fitek EDI