i.SAF-T projektas – vienas iš septynių Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (toliau – i.MAS) projektų programos dalių. 

SAF-T rinkmena – standartinė buhalterinės apskaitos duomenų rinkmena (angl. standard audit file for tax purposes), kurioje pateikiami įmonės ataskaitinio laikotarpio buhalterinės apskaitos duomenys, eksportuoti iš įmonės apskaitos informacinės (-ių) sistemos (-ų).

i.SAF-T – standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemis, skirtas darbui su SAF-T rinkmenomis siekiant užtikrinti greitesnį ir efektyvesnį apskaitos sistemoje registruotų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų apdorojimą bei tikslesnį jų įvertinimą. 

SAF-T struktūra:

 • Antraštė.

  Antraštinę dalį sudaro bendra informacija apie Subjektąkuriam taikomas SAF-T (Subjektų kodaiadresaikontaktiniai asmenys ir kita informacija);

 • Pagrindinė duomenų byla.

  Pagrindinę duomenų bylą sudaro buhalterinių sąskaitųpirkėjųtiekėjųdebitoriųkreditoriųprekių / paslaugųatsargųturto bei kiti duomenys;

 •  Didžiosios knygos įrašai.

  Didžiąją knygą sudaro suvestiniai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys (likučiai ir  analizės duomenys: data, sąskaitų korespondencijasuma ir kita informacija);

 • Pirminių dokumentų duomenys

  Pirminių dokumentų duomenis sudaro pardavimųpirkimų (įsigijimųsąskaitųmokėjimųprekių judėjimoturto pokyčių duomenys 

Visos teisės saugomos © 2001-2020
Fitek EDI