i.VAZ sistema: skaidresni verslo santykiai ir sumažinta šešėlinė ekonomika

Pasibaigus pirmajam VMI elektroninių važtaraščių (i.VAZ) ataskaitiniam laikotarpiui, verslo atstovai Lietuvoje skaičiuoja naujosios sistemos pliusus ir minusus. Nepaisant pasitaikančių techninių trikdžių, vartotojai permainas vertina teigiamai – esą duomenų elektronizacija verčia žengti į priekį, ieškoti naujų sprendimų, taip pat skatina konkurencingumą.

Nuo š. m.  spalio 1 d. visos Lietuvoje siunčiančios, vežančios, gaunančios krovinius ar kitaip į logistikos procesus įsitraukusios įmonės privalo važtaraščių duomenis deklaruoti elektroniniu būdu. Tai – Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) inicijuotas projektas, kurio paskirtis – mažinti administracinę naštą atsisakant popierinių dokumentų, tai pat – sudaryti galimybes šalies įmonėms elektroniniu standartizuotu formatu VMI perduoti išrašomų važtaraščių duomenis.

Kaip ir kiekvienos permainos, vykdomos nacionaliniu mastu, taip ir i.MAS projektas bei jo posistemis i.VAZ sukėlė įvairių nuomonių ir vertinimų. Nauja prievolė elektronizuoti duomenų apskaitą daugeliui įmonių reiškė ne tik pasikeitusius administracinius procesus, tačiau ir nemažus vidinius resursus naujoms programoms pritaikyti – tai darbuotojų apmokymai, administracinių procesų tikslinimas, kompiuterinių programų diegimas ir sistemų pritaikymas. Kita vertus, svarstoma, jog kiekvienas pokytis reikalauja resursų – svarbu žinoti, jog investuojama į vertingą tikslą. Pasak Rišardo Bedulskio, UAB „Sistemų integracijos sprendimai“ (SIS) vadovo, i.VAZ atveju, visos laiko ir žmogiškųjų išteklių investicijos yra prasmingos: „Naujoje sistemoje procesai yra daug greitesni, skaidresni, ir svarbiausia – artėjama prie valdymo be popierių, o tai aktualu ir vertinga kiekvienam verslui“.  Pasak eksperto,  įmonėse įdiegtos verslo valdymo programos yra sėkmingai pritaikomos naujoms taisyklėms, o mažos įmonės, kuriose nėra įdiegta verslo valdymo sistemų, gali sėkmingai, mažais kaštais įsidiegti ir pritaikyti e-sprendimus, kurie, kaip rodo praktika, kelia efektyvumą ir duoda geresnius rezultatus.

Skirtingoms įmonėms – galimybė rinktis tinkamiausią duomenų teikimo būdą

Rišardas Bedulskis

Rišardas Bedulskis, UAB „Sistemų integracijos sprendimai“ vadovas.

Važtaraščius elektroninėje i.VAZ sistemoje buvo galima teikti keliais būdais: suvesti duomenis portale, įkelti iš anksto suformuotas rinkmenas arba perduoti duomenis automatiškai ir juos derinti tarpusavyje. Pasak VMI atstovės, i.SAF ir i.VAZ projektų vadovės Virginijos Ginevičienės, dar prieš i.VAZ posistemio startą buvo atlikta krovinius gabenančių mokesčių mokėtojų apklausa, kurios rezultatai rodė, jog didžioji dalis būsimų i.VAZ vartotojų buvo apsisprendę teikti duomenis įkeliant iš anksto suformuotomis XML formato rinkmenas arba pildyti važtaraščio duomenis „online“ režimu portale, o besiruošiančių duomenis teikti automatiškai dalis buvo pati mažiausia.  „Tokius pasirinkimus, greičiausiai, būtų galima sieti su išrašomų važtaraščių kiekiais ir galimybėmis investuoti pritaikant sistemas duomenų teikimui. Smulkiajam verslui, išrašančiam keliasdešimt važtaraščių per savaitę, paprasčiausia duomenis pateikti suvedant juos portale, nepatiriant jokių papildomų sąnaudų dėl sistemos pritaikymo, tuo metu didžiosios bendrovės, per dieną važtaraščius skaičiuojančios šimtais ar net tūkstančiais, rinkosi duomenų teikimą keliant rinkmenas ar automatiniu būdu – žiniatinkliu,“ – teigia specialistė.

Vis dėlto, skaičiuodami trečiąjį i.VAZ veiklos mėnesį, projekto iniciatoriai pastebi, jog preferencijos keičiasi: duomenų teikimas rinkmenomis išlieka populiariausias, tačiau daugėja bendrovių, duomenis perduodančių pažangiausiu žiniatinklio būdu – automatiškai. „Viena vertus, bendrovės, nusprendusios teikti duomenis keliant XML rinkmenas ar automatiniu būdu, sistemų pritaikymui laiko turi iki šių metų pabaigos, ir vis daugiau įmonių, atlikusios šiuos darbus, pradeda teikti duomenis minėtais būdais. Antra vertus, įgiję patirties, mokesčių mokėtojai nebesibaimina naujovių, iš naujo įvertina duomenų teikimo būdų privalumus. Pavyzdžiui, automatizavus duomenų teikimą, mokesčių mokėtojui užtenka savo sistemoje išsaugoti sukurtą važtaraštį ir jo duomenys per kelias sekundes atsiduria i.VAZ posistemyje. Joks papildomas veiksmas nėra reikalingas,“ – kalba V. Grinevičienė.

Viena iš automatiniu būdu duomenis teikusių bendrovių – įmonių grupė „KG Group“, kurie per pirmąjį ataskaitinį laikotarpį (iki lapkričio 20 d.) pateikė nemažai elektroninių važtaraščių.

„i.VAZ posistemyje pasirinkome žiniatinklį dėl to, kad įmonė yra labai didelė, prekių sandėlių, kuriuose formuojami važtaraščiai yra daug, žmonių taip pat,  ir jei nebūtume pasirinkę automatinio duomenų teikimo būdo per žiniatinklį, tuomet būtume turėję labai daug rankinio darbo ir galbūt netgi samdę papildomus darbuotojus šiai užduočiai atlikti. Todėl automatizavome  informacijos pateikimą ir tuo labai džiaugiamės,“ – teigia „KG Group“ finansų direktorė Erika Zakarauskienė. Pasak jos, reikėjo atlikti nemažai paruošiamųjų darbų – buvo samdomi programuotojai, atliekama apskaitos sistemos analizė, tačiau dabartinis variantas, kai darbuotojai, išrašinėjantys važtaraščius, nejaučia papildomos atsakomybės, nes viską padaro pati sistema, neabejotinai yra patogiausias.

Tačiau, nepaisant patogumo, E. Zakarauskienė pastebi ir kitus automatizuoto važtaraščių duomenų teikimo paskatintus pokyčius: „Matome, kad prasidėjo kitų įmonių gudravimas ir bandymas pasinaudoti tais, kurie turi pilnai įdiegtas ir kokybiškai veikiančias sistemas: bandoma perleisti savo prievolę pateikti duomenis už vežamas prekes kitiems, tai įtraukiant į prekybines sutartis. Esant tokiems atvejams, esame priversti skirti papildomus darbo resursus, kurie rankomis suvedinėtų ne mūsų duomenis į mūsų sistemą tam, kad krovinys būtų įregistruotas VMI“. „KG Group“ atstovės teigimu, tokių situacijų stengiamasi išvengti, tačiau ne visuomet pavyksta, nes mažesnės įmonės arba nepasiruošė, arba iš viso nesiruošė naujos sistemos startui, tikėdamos galimybe el. važtaraščių registravimo prievolę perleisti kam nors kitam.

Svarbu suprasti permainų naudą

i.MAS ir i.VAZ posistemis buvo kuriamas pirmiausia, kaip e. paslaugų paketas mokesčių mokėtojams. i.VAZ galimybės leido mokesčių mokėtojams popierinius važtaraščius pakeisti į e.važtaraščius ir automatizuoti su jų apskaita susijusias procedūras, taigi dabartinės verslo subjektų patiriamos sąnaudos spausdinant, kaupiant, siunčiant, archyvuojant ir saugant popierinius važtaraščius, naudojantis i.VAZ gerokai sumažėjo. Taip pat naudojantis naująja sistema, patys mokesčių mokėtojai gali lengviau vykdyti vidinę logistikos procesų kontrolę.

Kalbant apie naudą valstybei, VMI akcentuoja prevencinį poveikį – t. y., efektyvesnį mokesčių administravimą ir šešėlinės ekonomikos mažinimą. Diegiant i.VAZ kartu siekiama didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą, mokesčių surinkimą, efektyvinti kontrolės mechanizmus, taip užtikrinant vienodas konkurencines sąlygas sąžiningai dirbantiems verslininkams.

Remiantis VMI turimais duomenimis, vienas labiausiai paplitusių pažeidimų, susijusių su krovinių gabenimu, yra realizacinių pajamų slėpimas, kai nesulaukus patikrų kelyje, kelių transportu gabenamo krovinio važtaraštis yra tiesiog sunaikinamas ir įvykusi ūkinė operacija niekur nefigūruoja. Todėl tikimasi, kad duomenų elektronizavimas ir registracija i.VAZ posistemyje skatins skaidrumą, patikimumą, o taip pat ir efektyvumą, nes atsisakius popierinių dokumentų, darbas vyksta daug sparčiau, o tai versle – būtina konkurencijos sąlyga.

Neaiškumų ir klausimų – vis mažiau

Nors išmaniojo i.VAZ posistemio starto metu verslininkams kilo daugybė klausimų – kaip naudotis platforma, kaip pritaikyti ją įmonės viduje, kokios bendros sistemos ypatybės – šiandien, VMI teigimu, įmonių atstovų klausimai ir pastebėjimai daugiausiai susiję su techniniais aspektais, tokiais kaip važtaraščių filtravimas ir paieška, atstovavimo teisių suteikimas, sistemos greitaveika, stringantis prisijungimas prie i.MAS sistemos ar i.VAZ posistemio. Taip pat nemažai klausimų sukelia ir techniniai sistemos nesklandumai, kurie įmonių viduje, ypač tų, kurios duomenis teikia per žiniatinklį, stabdo darbų procesus. „Situacijų yra labai įvairių, visus gautus pranešimus su pastabomis ar pasiūlymais skaitome, analizuojame ir ieškome sprendimų, kaip gerinti naudojimąsi. Startavus i.VAZ, atliekama sistemos bandomoji eksploatacija, kurios metu ir taisomos pastebėtos klaidos, todėl techniniai posistemio tobulinimo darbai atliekami nuolat. Vertinant gaunamų pastabų srautą, galime teigti, jog vartotojai su naująja sistema apsipranta ir vis labiau ją perpranta – mažėja klausimų dėl sistemų integracijos sprendimų,“ – pasakoja i.VAZ projekto vadovė Virginija Grinevičienė.

Pokyčius pasieksime tik bendradarbiaudami

Kalbėdamas apie elektroninių važtaraščių sistemos tobulinimą ir verslo prisitaikymą, R. Bedulskis pastebi, kad nuostatos akivaizdžiai kinta. Pasak jo, „nors verslas ir siekia rezultato, konkurencinio pranašumo, kartais reikia išorinių paskatų, tokių kaip VMI iniciatyva, kuri privertė sparčiau daryti pokyčius. Emocine prasme – reakcija nebuvo tik pozityvi, tačiau pradėjus dirbti, ypač parodžius paprastus e-sprendimus, kurie sėkmingai derinami su jau įdiegtomis sistemomis, verslas įvertino tai kaip galimybę geriau organizuoti procesus, pamatė, kad tokiu būdu galima išspręsti daugelį problemų“. R. Bedulskio vadovaujama įmonė UAB „Sistemų integracijos sprendimai“ atliko tyrimą apie verslo pasiruošimą i.VAZ ir nustatė, kokie motyvuojantys faktoriai skatina pokyčius. „Vienas ryškiausių atsakymų buvo, kad pokytį skatina verslo partneriai, t. y., jei bendrauju su naujas sistemas įsidiegusia įmone, man taip pat reikia neatsilikti ar pasinaudoti diegimo, sprendimų paieškos patirtimi. Manau, kad taip sėkmingai ir vystysimės, drauge bendradarbiaudami,“ – kalba R. Bedulskis.

Remiantis VMI duomenimis, per pirmąjį ataskaitinį laikotarpį iš viso pateikta 3,4 mln. važtaraščių, iš jų 411 tūkst. – e. važtaraščiai. Iš jų rinkmenomis – virš 2 mln.; žiniatinklio paslaugomis – daugiau kaip 1 mln.; suvedant portale – virš 370 tūkst.

 

Visos teisės saugomos © 2001-2020
Fitek EDI