Kuriamas dokumentų tranzakcijų valdymo algoritmo modelis paskirstytoms sistemoms (SmartContract)

UAB “Sistemų integracijos sprendimai” kartu su UAB “Skaitos kompiuterių servisas” pradėjo įgyvendinti projektą „Dokumentų tranzakcijų valdymo algoritmo modelio paskirstytoms sistemoms (SmartContract) sukūrimas” (projekto Nr. J05-LVPA-K-04-01050). Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ suteikta iki 184 344,78 Eur ES parama.

Projekto metu siekiama sukurti dokumentų transakcijų valdymo algoritmo modelį paskirstytoms sistemoms (Smart Contract). Šis sprendimas sudarytų technines galimybes sistemų gamintojams nesudėtingu būdu susieti jų gaminamų programinių įrangų duomenis/dokumentus registruoti, panaudojant kriptografinius algoritmus, pasirinktoje paskirstytųjų duomenų technologijos (angl. Distributed Ledger Technology) (toliau – DLT) platformoje, bei gebėti nuskaityti ir patikrinti informaciją, kuri jau yra įregistruota DLT platformoje.

Verslo procesų integracija su decentralizuotomis skaitmenizavimo technologijomis yra nauja ir neapibrėžta technologinė šaka, todėl reikalinga sistematinė DLT technologijos panaudojamumo verslo aplinkos procesams analizė. Norint įvertinti DLT technologiją kaip pagrindą kitoms skaitmeninėms aplikacijoms, šiuo metu trūksta teorinių ir praktinių tyrimų, kurie apibūdintų bendras tokios platformos panaudojimo galimybes, kadangi šioje stadijoje DLT technologija nėra pakankamai ištyrinėta. Viena pagrindinių DLT savybių yra ne vien tik informacijos dalinimasis decentralizuotai, tačiau ir dalinamosios informacijos autentiškumo ir turinio vientisumo aspekto panaudojamumas versle ne vien tik teoriniu bet ir praktiniu lygmeniu.

Siekiamas projekto rezultatas – sukurtas dokumentų transakcijų valdymo algoritmo modelis paskirstytoms sistemoms (SmartContract). Šio modelio pagrindu būtų sukurtas naujas IT produkto prototipas – DLTConnector modulis, skirtas esamų dokumentų ir duomenų valdymo sistemų tranzakcijų bendrinimui, naudojant paskirstytų duomenų technologijas (DLT). Tokiomis savybėmis pasižyminčios sistemos rinkoje šiuo metu nėra.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

Visos teisės saugomos © 2001-2020
Fitek EDI